27 septembrie 2014

Portret de septembrie

Femeie de cetãtenie austriacã. 82 de ani. Foarte amabilã. De cãtiva ani, în fiecare zi, strãbate câtiva kilometri pe jos de la Kahlemberg, undeva în nordul Vienei, pãnã la Dunãre, de-a lungul acesteia si înapoi acasã. Pentru douã motive : "to train her brain" si "to prove the independence of her body ". In 1956 a fost într-o croazierã cu vaporul pe Dunãre pânã la Marea Neagrã si înapoi la Viena. A vizitat insula Ada-Kaleh, despre care a aflat cu regret cã nu mai existã. O prezentã agreabilã.

Traversând Dunãrea - Linz, septembrie 2014
Talcioc - Linz, septembrie 2014